👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UPPSTART - VATTEN

Skapad 2021-09-29 15:10 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vad gör vattnet på planeten Jorden? Det är vår temafrågeställning. Vattnet gör mycket och finns på många olika ställen. Vi börjar och ta reda på barnens förkunskaper om vatten för att senare under läsårets gång kunna utmana tankarna och kunskaperna vidare.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har intresse för vatten både inne och utomhus. De leker med det på olika vis. Utomhus älskar de vattenpölarna, både att hoppa i och att använda i leken t.ex. att baka, laga mat och geggamoja. De har också provat skapat vattenbanor. Inomhus använder de vatten när de t.ex. målar, tvättar händerna, dricker. Barnen behöver utmanas mer kring "vatten".

Vi kommer ha några frågeställningar som vi utgår ifrån. För att jämföra tankar nu och då. 
- Var finns vatten?
- Vad är vatten?
- Vad kan man göra med vatten?
-Vart kommer det vatten ifrån?

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Detta är våra prioriterade mål som temat kommer innehålla: 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål: Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla

kemiska processer och fysikaliska fenomen.


Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Vart vatten finns. 

Vad vatten är. 

Vart vatten kommer ifrån. 

Vad man kan göra med vatten

Vatten finns i olika former.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Halvgrupp inne, ställer frågor till barnen och de får berätta sina tankar om vatten. Vi skriver ned barnens tankar på whiteboarden. Vi sparar bilden på barnens tankar, för att kunna se om barnens svar förändras efter temaarbetets slut. 
Barnen kommer rita en där det ska finnas vatten med på teckningen.

Material: Papper och penna för att skriva ner.

Miljö: Sitta runt ett bord. 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18