👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat av Diamantdiagnoser åk 2

Skapad 2021-09-29 15:38 i Söraskolan Österåker
Kartläggning av hur långt en elev kommit i sin matematikutveckling. Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. Diamant utgår från Lgr11 och omfattar kursplanen i matematik till och med årskurs 9
Grundskola 1 – 9 Matematik
Diamant

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning. Med hjälp av diagnoserna kan man se vilka kunskaper en elev har och i vilken utsträckning eleven lyckats abstrahera de ämnesinnehåll som beskrivs i kursplanen i matematik.

Diamant fokuserar på grundläggande färdigheter och begrepp, vilka utgör de verktyg eleverna behöver för att utveckla problemlösningsförmåga och för att kunna resonera om matematik och med hjälp av matematik.

Matrisen är summativ och visar de kunskaper som eleverna visat då de gjort diamantdiagnoser. Diagnoserna testar eleverna på baskunskaper för åk 2. Eleven bör visa nivå 3 inom alla områden.

 

Matriser

Ma
Resultat av Diamantdiagnoser åk 2

Diagnoser

Nivå 1
Osäker på baskunskap.
Nivå 2
På god väg men visar viss osäkerhet.
Nivå 3
Säker på baskunskap.
AG 1 Addition/Subtraktion 1-9
Ex 5 + 2 = 8 - 3 = 7 = 2 + ___
Osäker på baskunskap.
På god väg men visar viss osäkerhet.
Säker på baskunskap.
AG 2 Addition/Subtraktion 10-19
Ex 10 + 5 = 18 - 15 = 14 + ___ = 19 18 - ___ = 10
Osäker på baskunskap.
På god väg men visar viss osäkerhet.
Säker på baskunskap.
RD 3 - Multiplikation/Division med decimaltal
Ex 3*0,5 0,20/5
Osäker på baskunskap.
På god väg men visar viss osäkerhet.
Säker på baskunskap.
RB 3 Del av antal
ex Hur mycket är en femtedel av 10?
Osäker på baskunskap
På god väg men visar viss osäkerhet
Säker på baskunskap