👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Städning som ett undervisningstillfälle

Skapad 2021-09-29 16:00 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
På Spanarna hjälps vi åt att städa undan efter avslutad lek. Barnen utvecklar sitt ansvarstagande genom att med stöd av en pedagog ställa leksakerna på sin plats. Vi ser städningen som ett undervisningstillfälle.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill uppmuntra barnen till att visa omsorg för förskolans lekmaterial och hålla ordning och reda på leksakerna. Efter avslutad aktivitet hjälps vi åt att plocka undan och sortera efter oss så nya lekar kan skapas. Vi sorterar leksakerna i rätt hylla eller låda så det ska bli lätt att se vart sakerna ska vara.

MÅL

Barnen utvecklar en omsorg och ett ansvarstagande för förskolans lekmaterial och miljö. 

METOD - GENOMFÖRANDE

- Vi ser städningen som ett undervisningstillfälle vilket innebär att vi ser tiden vid städning som viktig.
- Vi pedagoger är närvarande och stöttar barnen i processen att plocka undan efter sig och sortera.
- Vi pedagoger är konsekventa gentemot barnen.
- Vi ger barnen tiden och möjligheten att reflektera kring varför det är viktigt att var sak ska vara på sin plats.
- Vi gör städningen till en rolig aktivitet och inspirerar barnen genom att uppmana t.ex. att "plocka undan tre saker".
- Vi tar bilder på lekmaterialet och sätter upp på lådor och hyllor för att underlätta för barnen i städprocessen. Vi använder oss av både bilder på  materialet och teckenbilder.

Vi har litteratur som visar på städning ur ett värdegrundsperspektiv. 

DOKUMENATION

Vi ser städningen som ett undervisningstillfälle och dokumenterar det som övriga undervisningstillfällen. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi följer upp och utvärderar vårt arbete kontinuerligt och vid behov, både tillsammans med barnen och i arbetslaget. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18