👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 - Läsa

Skapad 2021-09-29 15:53 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få utveckla din läsförmåga.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att få:

 •  utveckla din egen läsning
 •  lyssna till högläsning 
 •  träna på att både läsa högt och tyst
 •  få större läsflyt
 •  ökat ordförråd
 •  träna på att förstå det du läst

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att :

 •  träna på bokstavsljuden
 •  träna läsning både i grupp och enskilt
 •  få en läsläxa som passar din nivå
 •  få lyssna till högläsning och därmed bli bekant med olika författare och texter från varierande tidsepoker och kulturer
 •  träna på att läsa tyst
 •  träna på att läsa högt
 •  träna läsförståelse genom att arbeta med olika arbetsmaterial

 Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna ljuda ihop ord
 • Du ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav
 • Du kan läsa en enkel text med hjälp av helordsbilder, ljudning och bildstöd
 • Du förstår en enkel text
 • Du ska känna till att det finns olika typer av texter, t ex faktatext, saga och berättelse

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att få läsa högt på lektionerna.

Du kommer att få svara på frågor som visar att du förstått det du läst.

Du kommer att få samtala om texter som blivit upplästa, t ex vid högläsning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1