👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-09-29 16:04 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Hur ska man kunna förklara hur man spelar ett spel för någon som aldrig spelat spelet? Vad ska man tänka på?

Innehåll

Konkretisering av målen

 

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

skriva en instruerande text, som innehåller rubrik, materiallista/ingredienser, beskrivning hur du gör. 

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

skriva en tydlig instruerande text, som innehåller rubrik, materiallista/ingredienser, beskrivning hur du gör. Texten är tydligt uppbyggd med styckeindelning och stegvisa instruktioner som skrivs i imperativ.  

 

Begrepp: 

instruktion, rubrik, material, beskrivning, verb, imperativ

Dokumentation och bedömning

I slutet av arbetsområdet ska du skriva en egen instruerande text med de delar som ska finnas med. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

Ännu ej godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Över godkända kunskaper
Skriva instruerande text
 • Sv  4-6
Du behöver öva på att skriva en instruerande text där rubrik, material och förklaring finns med.
Du kan skriva en enkel instruerande text som innehåller rubrik, material och förklaring.
Du kan skriva en instruerande text som innehåller rubrik, material och en tydlig, stegvis förklaring.