👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4 - Fornnordisk religion

Skapad 2021-09-29 16:10 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är fornnordisk religion? Vad trodde man på innan kristendomen kom till Sverige? Vi kommer att lära oss om gudar och hjältar i nordisk mytologi. Vi kommer också att lära oss hur våra veckodagar har fått sina namn. Vad finns det för spår av det i dagens samhälle?

Innehåll

Utgångspunkt

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. 

Konkretisering av målen

Du ska kunna:

- beskriva vad som är typiskt för fornnordisk religion

- redogöra för några asagudar och berättelser

- reflektera över hur spår av fornnordisk religion kan iakttas i dagens samhälle

Genomförande

Du kommer att via genomgångar, filmer, texter och diskussioner lära dig om de områden som tas upp.

Du kommer löpande att få möjlighet att visa vad du kan:

- genom att vara aktiv muntligt vid genomgångar, gruppdiskussioner och samtal.

- genom att svara på frågor till de olika områdena

- genom att skapa en egen bok om asatron

Dokumentation och bedömning

- med hjälp av skriftliga uppgifter och övningar.

- eventuellt skriftligt prov.