👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck samhälle - Medier

Skapad 2021-09-29 16:31 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Medier hör till kunskapsområdet "Information och kommunikation".
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller olika medier på internet. Vi lever i ett informationssamhälle och det är viktigt att kunna hitta och värdera information. Beroende på om man lever i en demokrati eller i en diktatur, har medierna olika roller.

Innehåll

Mål och syfte

Du ska kunna svara på frågorna: 

 • Hur påverkas vi av medier? 
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? 
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? Hur fungerar medier i en diktatur? 
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? 

Centrala begrepp

 • medier/massmedier
 • information
 • kommunikation
 • opinionsbildning
 • reklam
 • propaganda
 • sociala medier
 • budskap
 • avsändare
 • mottagare
 • källkritik

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • ha genomgångar i helklass
 • läsa kapitlet om Medier i boken "Upptäck Samhälle"
 • svara på frågor som hör till boken
 • diskutera och träna begrepp
 • titta på filmer på urplay.se
 • avsluta med att skriva ett prov vecka 42

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6