👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 3 (ht)

Skapad 2021-09-29 16:51 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Arbete med grundläggande taluppfattning utifrån Skolverkets bedömningsstöd. Uppgifter markerade med * ingår inte i bedömningsstödet, utan har lagts till av oss på Glasbergsskolan.
Grundskola 3 Matematik
Följ med på en spännande talresa! På vägen mot slutstationen "God taluppfattning" kommer vi att stanna på flera stationer för att lära oss mer om hur olika tal är uppbyggda.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • att räkna uppåt och nedåt.
 • att namnge tal.
 • att storleksordna tal.
 • att fortsätta en talföljd.
 • att sätta ut tal på en tallinje.
 • att göra beräkningar med addition och subtraktion.
 • att förklara likhetstecknets betydelse.

Hur ska jag lära mig?

 • Vi tittar på filmer och lyssnar på berättelser kopplade till arbetsområdet.
 • Vi arbetar med laborativt materiel för att lösa uppgifter.
 • Vi spelar spel för att ytterligare befästa vår taluppfattning.

 Så här visar jag vad jag kan:

 • Jag räknar uppåt och nedåt inom talområdet 0-100.
 • Jag namnger talen 0-300.
 • Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-100.
 • Jag sätter ut tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
 • Jag löser uppgifter med addition inom talområdet 0-20.
 • Jag löser uppgifter med subtraktion inom talområdet 0-20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Taluppfattning åk 3 (ht)

Talraden

--------------->
--------------->
Talet före/efter
Jag namnger tal som kommer efter inom talområdet 0-100.
Jag namnger tal som kommer efter inom talområdet 0-300.
Jag namnger tal som kommer efter inom talområdet 0-400. *
Talföljd
Jag fortsätter en talföljd inom talområdet 0-25.
Jag fortsätter en talföljd inom talområdet 0-50.
Jag fortsätter en talföljd inom talområdet 0-3500. Jag hittar på en egen talföljd och förklarar hur jag tänker.
Tallinje
Jag sätter ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-70.
Jag sätter ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
Jag sätter ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-200. *

Tals värde

--------------->
--------------->
Jag skriver tal utifrån hundratal, tiotal och ental inom talområdet 0-100. Ex: 2 tiotal, 3 ental = 23 *
Jag skriver tal utifrån hundratal, tiotal och ental inom talområdet 0-300. Ex: 1 hundratal, 2 tiotal, 3 ental = 123
Jag skriver tal utifrån hundratal, tiotal och ental inom talområdet 0-999. Ex: 1 hundratal, 2 tiotal, 3 ental = 123 *

Storleksordning av tal

--------------->
--------------->
Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-100.
Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-150. *
Jag storleksordnar tal inom talområdet 0-200. *

Beräkningar

--------------->
--------------->
Addition
Jag gör beräkningar med addition där svaren är inom talområdet 0-25.
Jag gör beräkningar med addition där svaren är inom talområdet 0-50. *
Jag gör beräkningar med addition där svaren är inom talområdet 0-100. *
Subtraktion
Jag gör beräkningar med subtraktion där svaren är inom talområdet 0-15.
Jag gör beräkningar med subtraktion där svaren är inom talområdet 0-20. *
Jag gör beräkningar med subtraktion där svaren är inom talområdet 0-50. *
Multiplikation
Jag gör beräkningar med multiplikation där svaren är inom talområdet 0-10. *
Jag gör beräkningar med multiplikation där svaren är inom talområdet 0-15.
Jag gör beräkningar med multiplikation där svaren är inom talområdet 0-20. *
Division
Jag gör beräkningar i division med nämnaren 2 och 5. *
Jag gör beräkningar i division med nämnaren 2, 3 och 5.
Jag gör beräkningar i division med nämnaren 2, 3, 5 och 10. *

Likhetstecknets betydelse

--------------->
--------------->
Addition
Jag löser uppgifter av typen 8=__+2 inom talområdet 0-10.
Jag löser uppgifter av typen 22+__=32 inom talområdet 0-32.
Jag löser uppgifter av typen 35+__=50 inom talområdet 0-50. *
Subtraktion
Jag löser uppgifter av typen 5=10-__ inom talområdet 0-10.
Jag löser uppgifter av typen __-8=10 inom talområdet 0-18.
Jag löser uppgifter av typen 52-49=__-1.
Multiplikation
Jag löser uppgifter av typen 5*__=15. *
Jag löser uppgifter av typen 18=2*__. *
Jag löser uppgifter av typen 18*2=3*__.
Blandade räknesätt
Jag löser uppgifter av typen 9+9=18-__. *
Jag löser uppgifter av typen 20/2=__*5. *
Jag löser uppgifter av typen 9+9=18-__. Jag löser uppgifter av typen 100/4=__*5.

Skriftliga räknemetoder

--------------->
--------------->
Addition
Jag använder skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter av typen 42+37. *
Jag använder skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter av typen 48+29. *
Jag använder skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter av typen 148+59.
Subtraktion
Jag använder skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter av typen 67-24. *
Jag använder skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter av typen 63-24. *
Jag använder skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter av typen 164-28.

Bråk

--------------->
--------------->
Jag ringar in bilder som visar 1/2 (en halv). *
Jag ringar in bilder som visar 1/2 (en halv) och 1/4 (en fjärdedel).
Jag markerar talen 1/2, 1/4 och 3/4 på en tallinje.
Jag anger hälften av ett antal inom talområdet 0-10. *
Jag anger hälften och en fjärdedel av ett antal inom talområdet 0-12. *
Jag anger hälften samt en tredjedel av ett antal inom talområdet 0-12.

Problemlösning

--------------->
--------------->
Addition och subtraktion
Jag tolkar ett matematiskt problem av typen 22+73 och väljer rätt räknesätt för att lösa detta.
Jag tolkar ett matematiskt problem med både addition och subtraktion, i flera led, inom talområdet 0-100 och väljer rätt räknesätt för att lösa detta. *
Jag tolkar ett matematiskt problem med både addition och subtraktion, i flera led, inom talområdet 0-200 och väljer rätt räknesätt för att lösa detta. *
Jag tolkar ett matematiskt problem av typen 100-73 och väljer rätt räknesätt för att lösa detta.
Jag tolkar ett matematiskt problem av typen 500-30 och väljer rätt räknesätt för att lösa detta.
Jag tolkar ett matematiskt problem av typen 54-27/54+27, där det kan finnas flera olika svar, och väljer rätt räknesätt för att lösa detta.
Division
Jag tolkar ett matematiskt problem och visar, antingen med en bild eller med tal, att jag kan lösa uppgiften 8/2.*
Jag tolkar ett matematiskt problem och visar, antingen med en bild eller med tal, att jag kan lösa uppgiften 9/3.
Jag tolkar ett matematiskt problem och visar, antingen med en bild eller med tal, att jag kan lösa uppgiften 120/20.
Övrigt
Jag tolkar ett matematiskt problem i flera steg där jag behöver pröva mig fram för att hitta rätt lösning.