👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i bokstavslandet

Skapad 2021-09-30 07:41 i Tanumskolan F-6 Tanum
Livet i bokstavslandet. Vi använder avsnitten som läromedel.
Grundskola F Svenska
Vi kommer jobba med Livet i bokstavslandet där varje kapitel bjuder på olika skojiga uppgifter med bokstäver, rim och ramsor, sammansatta ord m.m. för att utveckla förmågan att kunna kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

I varje kapitel är det fokus på två bokstäver inom ett visst tema. Vi kommer jobba i arbetsboken samt läsa högt ur högläsningsboken som tillhör materialet. 

 

Kapitlen ger dig möjlighet att:

 • upptäcka rimord
 • upptäcka sammansatta ord
 • känna igen bokstäverna och deras ljud
 • utveckla språket och ordförrådet genom att upptäcka homonymer (ord som är lika och låter lika men betyder olika saker t ex får och får).
 • bli bekant med uttrycket gemen och versal, samt upptäcka dem

Du kan träna dig genom att:

 • hjälpa till att hitta det förrymda rimmet (träna på att se vilka ord som rimmar med hjälp av bildstöd)
 • prova att själv sätta ihop ord, tex fisk och pinne blir fiskpinne. 
 • försöka skilja på gemen och versal när vi pratar och när vi skriver.
 • forma ljudet själv när det dyker upp i läsboken och vid genomgång på tavlan
 • försöker hitta ord med den aktuella begynnelsebokstaven 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -