👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - instruerande text

Skapad 2021-09-30 07:52 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer få lära dig att skriva en instruerande text.

Innehåll

Arbetsområde:

Instruerande text

Mål för eleven:

Du ska kunna:

 • skriva med gemener och versaler
 • använda punkt och mellanrum
 • strukturera en instruerande text, t.ex genom nummer, punkter eller specifika begrepp
 • använda bilder för att förtydliga din instruerande text
 • ändra din text efter omdömen av andra

Arbetssätt:

Vi arbetar utefter cirkelmodellen. Du kommer få se exempel på olika instruerande texter och till sist skriva en egen instruerande text. Vi arbetar i grupp, par och enskilt.  

Redovisningsform:

Du är med i samtal om olika instruerande texter. 

Du skriver en instruerande text. 

Du använder bilder för att förtydliga din instruerande text. 

Bedömning:

Vi gör bedömningar under arbetets gång och fyller i matrisen efter hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skriva - instruerande text

Nivå 1
Jag klarar det med stöd av en kompis eller en vuxen.
Nivå 2
Jag klarar det på egen hand men behöver fortsätta träna.
Nivå 3
Jag har uppnått målet.
Du skriver stor bokstav i början av dina meningar.
Du skriver med gemener.
Du har mellanrum mellan dina ord.
Du använder punkt i slutet av dina meningar.
Du strukturerar din instruerande text med hjälp av begrepp, nummer eller punkter.
Du använder bilder för att förtydliga din instruerande text.
Du kan ändra din text efter omdömen från andra.