👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsediagnos (9C ht-21)

Skapad 2021-09-30 08:03 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
Läsförståelse

Innehåll

Du får göra två läsförståelsediagnoser (en utifrån skönlitterär text och en utifrån två faktatexter.)

Maxpoäng: 15 p

E: 8 p och uppåt
C: 12 p och uppåt
A: 14 p och uppåt

Några gränser för D och B är inte satta, men när det är dags för betygsättning tas givetvis hänsyn till om du ligger nära nästa steg.

På något kommande lektionspass går vi kort igenom testet, så att du kan dra lärdomar för fortsatt arbete. 

Matriser

Sv
Läsförståelsediagnos

F (insats krävs)
E
C
A
Läsförståelse
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.