👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära

Skapad 2021-09-30 08:13 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Färglära Ett arbete om primära-sekundära färger. Färgcirkeln-komplementfärger Kalla-varma
Grundskola 4 – 6 Bild
Inom detta område arbetar vi med färger. Hur färger kan blandas. Färgernas förhållande till varandra och hur man kan arbeta med färgernas olika nyanser.

Innehåll

Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi lär oss mer om färger. Hur de förhåller sig till varandra och hur de kan blandas och ändras.

Syfte:

Få kännedom om färgers förhållande till varandra.

Få kännedom om hur färger kan blandas.

Utveckla sina färdigheter att framställa bilder.

 

Arbetets innehåll:

Vi arbetar med våra grundfärger.

Lär oss vad primärfärg och sekundärfärg är.

Färgcirkeln, komplementfärger.

 

Genom att:

Måla och undersöka hur färger kan blandas.

Framställa egna bilder med hjälp av vattenfärg.

Titta på bilder och reflektera tillsammans. 

 

Bedömning:

Under arbetets gång ska du kunna:

-Namnge primära- och sekundära färgerna.

-Använda färgcirkeln och visa motsatsfärgerna.

 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6