👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designad hylla

Skapad 2021-09-30 09:37 i Norrgärdsskolan Norra Norrtälje
Designad hylla
Grundskola 6 Slöjd
Att skissera och framställa en hylla.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål i detta arbete:

- arbeta med skisser och planering

- självständighet

- egen design. Färg och form

- motivera hur du gjort

- verktygskunnande ( vad dom heter och används till)

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömer:

- använda egen design

- handaskicklighet/ verktyg och maskiner

- hur du motiverar dina val ( varför)

- hur blir helheten

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Genomgångar i individuell handledning

Kommer gå igenom val av material, verktyg och ytbehandling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Designad hylla

Rubrik 1

På ett enkelt sätt, med hjälp
På ett mer utvecklat sätt, till viss del på egen hand
På ett avancerat sätt och på egen hand.
Egen designide, fantasi
Handaskiklighet Verktyg och maskiner
Motiverar val ( svarar på frågan varför)
Hur helheten blev