👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA NATURENS HJÄLTAR

Skapad 2021-09-30 09:40 i ROSENVÄGENS FÖRSKOLA Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med ett uppdragsbaserat lärande där vi bjuder in våra Insekter till förskolan och har dessa som karaktärer för att arbeta med dem som Naturens Hjältar i form av deras betydelse för naturens olika processer.

Innehåll

PRIORITERADE MÅL:

 • Hållbar utveckling:
  Barnen och pedagogerna skaffar kunskaper om sunt förhållningssätt kring en god hälsa och dess påverkan på inlärningsförmågan. 

 • Matematik: 

Stärka barnens självkänsla kring att matematik är roligt och begripligt. 

 

UPPLÄGG:

 • Vi arbetar med ett uppdragsbaserat lärande där vi bjuder in våra Insekter och har dessa som karaktärer för att arbeta med dem som Naturens Hjältar.  

 • Vi har fokus på en insekt under minst en månad (förslagsvis femte veckan fokus på reflektion och utvärdering) för att möjliggöra fördjupning av lärande, möjliggöra plats för att upptäcka barnens intresse och nyfikenhet, möjlighet för upprepning och reflektion samt möjlighet för systematiskt kvalitetsarbete.

 • Insekterna skapar möjligheter kring att arbeta med hållbar utveckling utifrån fokus på insekter som naturens hjältar i form av deras delaktighet kring olika naturliga processer men skapar också möjligheter för att bemöta prioriterat mål kring matematik. Insekterna öppnar även upp för värdegrund, språk och läroplanens olika mål dessa kan vi ha olika fokus på hand i hand med prioriterade mål. 

 

GRUPPER: 

 • Vi fortsätter att arbeta i grupper där vi har fokus på våra prioriterade mål samt fokus på planeringar och levande verksamhetsplan. Vi arbetar i ännu mindre fokus-grupper. 

SAMVERKAN MED HEMMET 

 • Skicka hem en karaktär en av terminerna förslagsvis vårterminen 

LÄRMILJÖER

 • Reflektionsvägg - Fokus på att möjliggöra för barnen att reflektera kring sitt lärande -  Laminera A4 med bilder som har ett gemensamt fokus

 • Inkludera skapande utifrån fokus på våra dokumentationsväggar 

 • När insekterna flyttar in har de en specifik plats där de har sitt bo och de stannar även när kommande insekt flyttar in. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18