👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi

Skapad 2021-09-30 11:21 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Geografi
Håller jorden på att bli överbefolkad? Varför bor det så många i t ex Kina och Indien och så få i Mongoliet och Australien? Varför föder man så många barn i många fattiga länder? Vilka blir konsekvenserna när det föds allt färre barn i rika länder? Det är sådant vi kommer att läsa om i det här avsnittet.

Innehåll

Planering för Demografi

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Att förstå varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör i ett land, hur befolkningsfördelningen i ett land kan skapa problem och hur man kan lösa dem.

 

Att förstå hur befolkningsutvecklingen i världen ser ut, hur den är kopplad till fattigdom och hur det påverkar hur vi använder jordens resurser.

 

 

 

Undersöka

Analysera

Använda begrepp

Värdera och kommunicera
Förklara varför en del områden på jorden är mycket tätbefolkade och andra områden är nästan folktomma och vilka konsekvenser det får.


Förklara hur den demografiska transitionen fungerar.


Förklara vilken information man kan få ut av en befolkningspyramid.


Förstå vilka orsakerna är till att befolkningspyramider ser ut som de gör, vilka konsekvenser det ger för befolkningen och vilka lösningar som är möjliga för de problem som uppstår.


Relevanta begrepp.

 

Kunna några orsaker till fattigdom, några konsekvenser av den samt ge förlag på lösningar.

Diskutera

Ha genomgångar

Titta på filmer med Hans Rosling.


Du kommer behöva vara aktiv under lektionstillfällena då vi kommer att diskutera och träna på att läsa av statistik.


Du kommer också att få visa dina kunskaper på mindre skrivuppgifter samt ett prov.Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.