👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Slöjd 2021-2022 Grundsärskolan

Skapad 2021-09-30 11:38 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Under läsåret kommer vi att arbeta individuellt med planeringar och genomförande av egna arbeten. Eleven kommer att arbeta med både trä-, metall- och textilslöjd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska ges möjligheter att utveckla ditt handlag i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Genom undervisningen i ämnet slöjd ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Du ska genomföra arbetet så självständigt du kan med handledning.

 Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • planera och strukturera arbetet utifrån egna idéer
 • lösa problem
 • använda för slöjden specifika ord och begrepp, tex. sömsmån, mönster och tvärnåla
 • resonera, analysera och värdera
 • motivera val
 • se sammanhang
 • följa olika instruktioner. 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hela arbetsprocessen dvs. hur du genomför de olika momenten.

Vilka beslut du fattar och hur du löser dina uppgifter.

Hur du tar ansvar för att arbetet går framåt och blir färdigt.

Vilka egna initiativ du tar.

Undervisning och arbetsformer

 • Föreläsningar
 • Muntliga instruktioner
 • Handledning
 • Enskilt arbete
 • Prova på

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
  Sl  C 9
 • Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
  Sl  C 9
 • Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
  Sl  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  Sl  C 9