👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallonets projektbeskrivning HT21

Skapad 2021-09-30 12:20 i 185361 Förskolan Skogsbacken Stockholm Farsta
Förskola
Kanin och Igelkott har flyttat in till oss på Hallonet! Karaktärerna Kanin och Igelkott från Kompisböckerna skrivna av Linda Palm och Lisa Sollenberg, hjälper oss att utveckla och fördjupa vår förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. De erbjuder barnen redskap och möjligheter att hantera olika vardagssituationer som de kan möta i livet.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

En hjälp för att följa målstyrda processer. 

 

Projektfråga:

"På äventyr tillsammans med Kanin och Igelkott"

Vad kan vi upptäcka och utforska tillsammans med Kanin och Igelkott? Hur är vi en bra kompis och hur är vi en bra miljö- och djurvän?

Projektbeskrivning:

VAD: Vi arbetar utifrån Barnkonventionens kompisböcker och karaktärerna Kanin och Igelkott. Böckerna speglar olika situationer som barn möter i vardagen. Alla barn har rätt att känna trygghet, rätt att bli sedda, rätt att säga sitt. Hur är man en bra kompis? Hur tar vi hand om varandra och vår miljö? Hur löser vi problem som uppstår? 

Exempel på boktitlar: "Dela med dig", "Vänta på din tur", "Säg förlåt", "Säg stopp", "Samarbeta", "Visa dina känslor", "Prata om det". 

VARFÖR:  Syftet är att barnen ska ges förutsättningar efter förmåga, att kunna uttrycka sina åsikter och känslor i verksamheten och uttrycka åsikter i frågor som berör dem. Barnen ska få kunskap som sina rättigheter och skyldigheter och vad det innebär i praktiken. För att stärka barnets identitet såväl på individ och gruppnivå, som kan främjar jämställdheten och hållbarheten i barngruppen och i samhället. De visar barnen hur man kan lösa, känna och hantera de olika situationerna och lära sig om sina och andras rättigheter.  

HUR: Fokus blir att prata om böckernas handling och situationerna som uppstår och sammanväva kompisböckerna med olika former av undervisningssituationer, undervisningsämnen och material. Så som språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, normer och värden som inbegriper barnkonventionen. Så som Identitet, Jämställdhet, Hållbarhet, Digitalisering, Estetik och Skapande.

- Vad händer i böckerna? Hur reagerar karaktärerna? Har du varit med om det? Hur känns det? Hur löser vi det? Hur är man en bra kompis? Hur kan vi samarbeta? 

Genom att arbeta i smågrupper ger vi möjligheten att alla får komma till tals och bli sedda. Vi synliggör att alla tänker och känner olika trots att vi upplever samma situation. På så vis blir barnen trygga i vetskapen kring att vi alla är olika men lika mycket värda och vikten att se och ta hand om varandra och vår miljö. 
Med hjälp av karaktärerna Kanin och Igelkott kan barnen utmanas och ges uppdrag i olika undervisningssituationer, i olika ämnen och i olika lärmiljöer kopplade till dessa normer och värden. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18