👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsport och bollekar åk 2-3 HT21

Skapad 2021-09-30 12:26 i Bålbroskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under denna period kommer vi jobba med olika bollsporter och bollekar. Vi arbetar med grovmotoriska grundformer i kombination med redskap såsom tillexempel studsa en boll och gå samtidigt, använda klubba och boll. Vi kommer även ha samtal om upplevelser av lek och fysiska aktiviteter samt om säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 40-43 samt 45-46

Förmågor

 • Samarbetsförmågan och respekt för andra.
 • Röra sig allsidigt i olika fysiska miljöer.
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Övergripande mål och riktlinjer

Eleven ska ges möjlighet att utveckla:

 • Sin förmåga att respektera och kunna samarbeta med andra.
 • Sin förmåga att förstå och kunna anpassa sig till enklare regler.
 • En allsidig rörelseförmåga och ett intresse för att vara fysiskt aktiv.
 • En god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • Eleven ska ges möjlighet att få prova på många olika aktiviteter.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Att samarbeta och respektera dina kamrater.
 • Att anpassa dina rörelser i de sammansatta grovmotoriska grundformerna.
 • Att leka enklare lekar och förstå dess regler

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att du visar att du kan använda dig av de sammansatta grovmotoriska grundformerna i de olika övningarna.
 • Genom att du är aktiv under lektionerna.
 • Genom att du visar att du tar hänsyn och kan samarbetar med dina kamrater.
 • Genom att du visar att du förstår reglerna i lekarna/spelen.
 • Genom att du samtalar om den egna upplevelsen av aktiviteten.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Få prova på olika bollsporter som tex. fotboll, tennis, handboll med idrott utan gränser
 • Killerball, sänka skepp, paintball, basketfia mm
 • Multiboll
 • Tärningen, vi slår gemensamt en tärning och gör det som siffran visar

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Bollsport och bollekar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammansatta grovmotoriska grundformer med redskap
Klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer.
Klarar relativt väl av sammansatta grovmotoriska grundformer.
Klarar väl av sammansatta grovmotoriska grundformer.
Samarbeta i lekar och idrottaktiviteter
Klarar till viss del av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter.
Klarar relativt väl av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter.
Klarar väl av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter.
Regler och instruktioner i lekar och idrottaktiviteter
Klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Klarar relativt väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelse
Svara på direkt fråga.
Kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika aktiviteter.
Kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika aktiviteter.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel
Behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Visar relativt väl hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt.
Visar väl hänsyn och deltar på ett säkert sätt.