👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 2 myrans avdelning "hållbar framtid hållbara relationer"

Skapad 2021-09-30 12:36 i 185341 Förskolan Guldgruvan Stockholm Farsta
Förskola
Barnen på myran har visat intresse för spindlar, håligheter och vad som händer ute i naturen. Syftet med detta projekt blir att koppla ihop det som barnen visar intresse för och arbeta med empati och allas lika värde och bli medvetna om sin egen delaktighet och sitt eget inflytande.

Innehåll

Projektfråga:
Enhetens gemensamma projekt är "Hållbar framtid -hållbara relationer". På vår avdelning myran kommer vi att arbete med ett projekt som vi kallar för " Att vara en respektfull vän". Hur respekterar vi varandra och det som finns runt omkring oss. Hur tar vi bra beslut och hur kan vi påverka vår egen situation. Hur utvecklar vi vänskapliga relationer mellan barnen på ett lekfullt sätt? Vi vill skapa varaktiga relationer som bygger på tillit, glädje och demokrati. Vi vill uppmärksamma att vi alla är olika men att alla har lika värde.


Läroplansmål och WKI:


Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp, samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

  • Skapande och olika uttrycksformer: Vi behöver synliggöra arbetet med pedagogisk dokumentation. Använda oss av projektboken och reflektera regelbundet tillsammans med barnen.
  • Språk: Fördjupade boksamtal i mindre grupper. Att använda kompisböckerna om kaninen och ekorren.
  • Naturvetenskap och teknik. Att forska och studera naturföremål på närmre håll.

 


Projektbeskrivning:

VAD:

Vårt syfte med projektet är att barnen ska våga tro på sig själv och våga. Att öka sin egen självkänsla. Att lita till sina egna förmågor. -Jag kan, jag vill, jag vågar! Att bli en bra kompis som visar andra empati. respekt och omtanke. Att få känna sig som en viktig del i ett meningsfullt sammanhang.

Vi tänker att vi kan använda oss av det som barnen själva visar intresse för som finns i vår närmiljö. Under introduktionsperioden lade vi märke till att det finns intresse kring småkryp; till exempel spindlar, hur naturen ändrar karaktär ute med att löven börjar falla, vinden blåser och att det ändrar karaktär i vår trädgård. Varför kommer det inga fler smultron? 

Barnen är också intresserade av olika håligheter. Det kan vara i en stubbe med hål och där fanns det myror. Och vad hände när ett par av hålen fick ett par ekollonögon? Kan man gömma något i trädens hål? I sandlådan vill barnen gärna gräva gropar.

VARFÖR:

Vi tror att genom att använda oss av det som barnen finner intressant så kanske de kan utveckla ett demokratiskt och utforskande arbetssätt. Att utvecklas som en empatisk och respektfull person. 

 

HUR:

Vi kommer att arbeta kring detta på olika sätt:

Samlingen: Varje dag har vi samling med barnen i helgrupp. Där kan vi använda oss av till exempel spindeln som kommer och dramatiserar en episod kring något som har hänt. 

Språk: Genom att använda oss av böckerna om kaninen och mullvaden så kan vi gestalta olika händelser i hur man är mot varandra och hitta olika lösningar/ förslag på det. Allas åsikter, tankar och ideer är lika värda och alla har rätt till att få sin röst hörd. Vi kommer att ha en sagogrupp där vi samlar barnen kring frågeställningar om normer och värden.

Naturen: Vår förskola ligger nära skogen och vattnet. Hur kan vi ta del av dess skiftningar?
Vad händer ute när det blir kallare? Vad händer med spindeln - kommer han att frysa? Kommer ekorren att hitta sina ekollon? Vad händer med löven? Vi kommer att gå ut i naturen med barnen och även ta med oss naturmaterial in för att ha skapande arbete och matematik. För att få fördjupade, utvecklade kunskaper så söker vi fakta tillsammans med barnen i faktaböcker om tex insekter och digitalt på internet.
 
Lek: Vi har tänkt att barnen ska få utveckla sin rollek som de visar stort intresse för. Vi kommer att ge barnen mer tillgång till utklädningskläder. Där kan vi träna på samarbete, konflikthantering och turtagande. Lära känna varandras olika gränser. Vi kommer att leka olika danslekar tillsammans som stärker gruppen. Tex fallskärmen och "hunden och benet".