👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan- Fruängens Förskolor Ht 2021 - Spöket

Skapad 2021-09-30 12:58 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språket är mycket viktigt för lärande och kunskap. Vi kommer att fokusera på språket och arbeta med språkutveckling. Naturvetenskap och rytmik/rörelse är något som vi vill utveckla.

Innehåll

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

Tidsplan: 

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 

 

 

Skriv här:

Barnen är intresserade av:

 • vatten, vattenpölar.
 • naturen, speciellt pinnar och stenar samt småkryp.
 • rörelse/rytmik
 • bygg/konstruktion, magneter, klossar, duplo
 • bilar/fordon
 • sagor/böcker 

Vi vill utveckla barnens sociala samspel, turtagning. Barnen skall få möjlighet att utveckla sin motorik, språk.

 

 

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

Högläsning 

 • samtal utifrån bilderna i böckerna
 • arbeta med flano sagor 

Barnen skall vara aktiva och få vara med och berätta sagan utifrån bilderna.

Vi arbetar med namn/foto kort på samlingen så att barnen har möljighet att lära sig ordbilden av sitt namn. Vi räknar hur många barn som är närvarande och hur många som är hemma.

Skapande

Barnen ska få möjlighet att måla och skapa. Vi arbetar med olika färger, lera, naturmaterial. Samtidigt som vi skapar tränar vi språket genom att tala om olika färger och verktyg. Vi sätter namn på det vi gör.

Matematik

Vi pratar mycket om matematik i vardagen och använder matematiska begrepp. Tex par, antal, olika former t ex cirkel, kvadrat. Vi pratar om stor-liten, lång-kort.

Naturvetenskap

När vi är utomhus pratar vi mycket om djur och natur. 

Utomhus leker vi med vatten 

Vi bygger med magneter och provar vart magneterna fastnar.

Rytmik/rörelse

Vi kommer att arbeta med rörelse och rytmik både utomhus och inomhus. Vi projicerar rörelsesånger med hjälp av projektorn så att flera barn ser samtidigt.

Utomhus gör vi en hinderbana och olika rörelse lekar/sånger. 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Hur kan vi involvera rörelse?

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

Hur involverar vi barnkonventionen? 

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

 

Vi pedagoger visar engagemang.

Böcker, flanosagor, naturmaterial, olika skapande material.

Vi läser böcker med hjälp av dator och projektor, Ipad - polyglutt. Rörelse/rytmik.

Vi läser böcker, berättar flano sagor och pratar om bilderna. Vi använder ett tydligt och beskrivande språk som t ex vid matsituationerna, i hallen och i övriga vardagen.

I smågrupper 2-3 förmiddagar i veckan. Vid vissa tillfällen när vi har rörelse/rytmik är vi hela gruppen, utomhus. 

Både inomhus och utomhus.

Vi följer upp arbetet både enskilt och i grupp på reflektionstiden. Vi använder egna anteckningar, reflektionsprotokoll och digitala verktyg.

 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

Alla pedagoger beroende på vem som håller i aktiviteten.

Alla barn deltar

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18