👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan- Lejonkulan Naturvetenskap: vatten VT-22

Skapad 2021-09-30 13:11 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi vill utveckla barnens förståelse för vetenskapliga fenomen som tex vatten. Vi vill även utveckla barnens språkliga kommunikation som ordförråd, ordförståelse samt nya begrepp inom det naturvetenskapliga området. Dessutom vill vi utveckla barnens sociala kompetens som att lyssna, visa hänsyn, hjälpa varandra samt respektera att andra människor tänker/tycker olika än en själv.

Innehåll

 

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

Tidsplan: VT-22

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 

 

 

 

Vi har valt att arbeta med naturvetenskapliga fenomen för att väcka barnens intresse för bland annat vattnets olika faser, övergångar samt egenskaper.

Vi vill öka barnens förståelse för enkla kemiska processer.

 

 

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

Vi kommer att introducera begreppet hypotes alltså vad barnen tror kommer att hända i de olika experimenten för att ta reda på deras förförståelse.

Vi kommer att ha tre projektgrupper utifrån barnens ålder.

Experiment.

Skapande.

Digitala verktyg.

Drama/rörelse.

 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Hur kan vi involvera rörelse?

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

Hur involverar vi barnkonventionen? 

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

 

Pedagogernas förhållningssätt är medupptäckare samt medforskare.

De uppföljningsverktyg vi använder oss av är reflektionsprotokoll, dokumentationsmallar.

Digitala hjälpmedel är:

Projektor samt lärplatta (Ipad).

Pollyglutt både faktaböcker och skönlitteratur.

Material: vatten, genomskinliga skålar, olja, oregano, glasspinnar, gem, kork, petflaskor som de äldsta barnen sen får återvinna, karamellfärg, dricksglas, kakformar mm. 

Materialet bestäms utifrån vilket experiment som vi håller på med samt utifrån vad barnen intresserar sig för samt var vi (pedagoger och barn) befinner oss i själva lärande processen.

Experimentboken Draken Berta skriven av Anna Gunnarsson

Aktivitetskort Naturvetenskap i förskolan skriven av Karin Persson - Gode.

Vi använder oss av olika sökmotorer. 

Rörelse: tex. dramatisera naturfenomen.

Språkutvecklande: arbeta i mindre grupper för att utöka barnens talutrymme. Introducera nya ord som tillhör det naturvetenskapliga området.

Barnkonventionen: vi arbetar kontinuerligt med hur vi är mot varandra. I projektgrupperna tränar vi på att lyssna, visa hänsyn, samarbeta, hjälpa varandra samt respektera varandras olika åsikter.

Vår målsättning är att undervisningen i projektgrupperna kommer att vara under tre förmiddagar i veckan (dessa dagar kan gälla måndagar - torsdagar). 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

Alla pedagoger på avdelningen. 

Alla barn på Lejonkulan kommer att delta och de kommer att vara uppdelade i tre grupper. Barnen får själva komma med förslag vad deras grupp ska heta. Därefter får de rösta och det demokratiska beslutet blir gruppens namn.

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18