👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt (HT21)

Skapad 2021-10-01 09:54 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad har vi för lagar i Sverige? Varför begår människor brott och vad händer när man bryter mot en lag? I detta arbetsområde får du lära dig om hur det svenska rättssystemet fungerar, vilka lagar vi har, varför vi har dem samt varför människor ibland begår brott.

Innehåll

Tidplan:
vecka 41 - Intro av arbetsmomentet och genomgång "Lagar och regler"

vecka 42 - Genomgång "Brott". Filmklipp och diskussion "Justitia - Misshandel"

vecka 43 - Genomgång "Rättsprocess och påföljder" och vad ni ska ha koll på inför provet

vecka 44 - Höstlov!

vecka 45 - Digitalt prov i DigiExam 

 

Varför läser vi detta?

Enligt kursplanen för samhällskunskap ska du i högstadiet få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Med andra ord, efter det här ämnesområdet ska du alltså:

 • Känna till några lagar och varför vi har lagar i samhället
 • Känna till Sveriges grundlagar
 • Känna till det svenska rättssystemet, vad som händer om man begår ett brott samt olika påföljder
 • Resonera om varför man begår brott och analysera statistik
 • Kunna förstå och använda relevanta begrepp, som rättsstat, rättssäkerhet, civilrätt, offentlig rätt, straffmyndig, mörkertal, häkta, gripa, anhålla, påföljd.

 

Du kommer att få lära dig detta genom:

 • Genomgångar i helklass
 • Filmklipp från Begreppa och Binogi
 • Diskussioner och arbetsuppgifter under lektionstid

 

Bedömning

 • Deltagande under lektionerna, diskussioner och arbetsuppgifter. Var aktiv!
 • Skriftligt prov vecka 45

Uppgifter

 • Begrepp - Lag och rätt

 • Begrepp - Lag och rätt

 • Genomgångar Lag och rätt

 • Att ha koll på inför provet - Lag och rätt

 • Att ha koll på inför provet - Lag och rätt

 • Genomgångar Lag och rätt

 • Lag och rätt - sammanfattning och indstuderingsfrågor

 • Sammanfattning och instuderingfrågor

 • Sammanfattning och instuderingfrågor

 • Justita - Misshandel

 • Justita - Misshandel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Lag och Rätt, åk 7

Ännu inte godkänt
Ok
Bra
Mycket bra
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper om Sveriges lagsystem
Du visar grundläggande kunskaper om Sveriges lagsystem
Du visar goda kunskaper om Sveriges lagsystem
Du visar mycket goda kunskaper om Sveriges lagsystem
Undersöka samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte visat att du kan resonera om lagar, brott och orsaker till brott
Du resonerar kortfattat om lagar, brott, rättsprocessen och påföljder
Du resonerar utvecklat om lagar, brott, rättsprocessen och påföljder
Du resonerar välutvecklat om lagar, brott, rättsprocessen och påföljder
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har änne inte visat att du kan resonera om orsaker till brott
Du resonerar kortfattat om orsaker till brott med något exempel
Du resonerar utvecklat om orsaker till brott med några exempel
Du resonerar välutvecklat om brott och orsaker till brott med flera exempel och beskriver några samband mellan brott och orsaker till brott
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte visat att du kan använda begreppen i rätt sammanhang
Du använder något begrepp i rätt sammanhang
Du använder några begrepp i rätt sammanhang
Du använder flera begrepp i rätt sammanhang.