👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplanering med Hjärtrud

Skapad 2021-10-01 12:50 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Dibbers hjärtekultur är basen i våran undervisning under hela dagen. Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer

Innehåll

 

 • Vad ska läras ut(Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

- Se läroplansmålen längst ner i planeringen. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen ska känna en självständighet och en tillit till sin egna förmåga. Vårt syfte är att de ska lära sig hur man är en bra kompis, bemötande mot andra, samarbete och konflikthantering. 

Vi vill också att barnen ska känna en nyfikenhet och en lust till att leka och lära, att fungera i grupp och kunna ge uttryck för egna uppfattningar och känslor. 

 

·       Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi använder oss av ett professionellt förhållningssätt, genom att vara goda förebilder. Vi lägger stor vikt vid bemötande mellan barn och vuxna i den dagliga kontakten. Detta för att barnen ska bli trygga och så självständiga som möjligt samt känna tillit till sin egen förmåga. När barn känner sig trygga blir de nyfikna och kan börja samspela med varandra.

Vi bemöter varje enskilt barn på bästa sätt efter deras personlighet och deras behov. Vi är lyhörda, uppmärksamma och stöttar barnen till att våga och prova i alla aktiviteter (den största och mest positiva påverkan på självbilden är just känslan att lyckas). 

Vi lär oss hur man kan vara en bra kompis, att våga prata, att lyssna på kompisarna, att fungera i grupp, att vänta på sin tur och att turas om. Att visa känslor. 

 

 •  ·       Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

         Vi kommer att ha reflektionstid om detta med barnen under en planerad samling före mellanmålet, men också under hela dagen om barnen har det behovet att prata om det. 

 

 • ·       För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Jupiter

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Hela arbetslaget

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

        

Målet är att alla barn ska känna ett lugn och en trygghet till miljön, till oss pedagoger och till andra barn. 

Att barnen finner tillit till sin egna förmåga och att våga visa känslor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18