👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tinkers pedagogiska årshjul

Skapad 2021-10-01 13:13 i Remonthagens förskola Östersund
Förskola
Rolig, trygg, likvärdig, lärorik.

Innehåll

September - Oktober: Anknytning, trygghet och omsorg. Språk och kommunikation

 

Lärmiljöer

Uppstart av grupper

Kompisböckerna

5-årsgrupp startar

Inskolningssamtal

Föräldramöte

Gruppstärkande aktiviteter

Barnenkät

Inventering av barnens intressen och behov.

Remontloppet 

 

 

Hur gör vi det? Framgångsrik undervisning med fokus på språk och kommunikation.


Lärmiljöer – vi kollar barnens intressen, vi kommunicerar med barnen om de har något önskemål på möblering. Utifrån det så skapar vi de nya lärmiljöerna.

Inskolningar – Vi roterar pedagoger under inskolningen så att barnet ska känna trygghet hos alla.
Uppstart av grupper – Vi har fasta namn på grupperna, vi skapar grupperna utifrån barnens behov.
Kompisböckerna – Vi presenterar materialet för barnen och sen väljer vi vad vi är i stört behov av.

5-årsgrupp startar

Inskolningssamtal

Föräldramöte

Gruppstärkande aktiviteter

Barnenkät

Inventering av barnens intressen och behov.

 

November - December: Kultur och traditioner. Drama och skapande.

 

Jultraditioner 

Skapande med höstens naturmaterial 

Adventskalender 

Nissebrev

Pyssel utifrån tradition

Teater för 4-5 åringar ”Tisdagskossan” Utvecklingssamtal 5-åringar

Trygghetsvandring

Barnkonventionen 

 


Hur gör vi det? Framgångsrik undervisning med fokus på språk och kommunikation.

 

Jultraditioner- adventskalender – nissebrev- pyssel utifrån tradition 

 

Jultraditioner – 1a december flyttar Tinkers Nisse in som kommer med olika uppdragä. Uppdragen kommer att vara matematiska problemlösningar, något enklare experiment, något julpyssel mm. 

 

Skapande med höstens naturmaterial - Skapande med höstens naturmaterial – vi iakttar barnen vad de vill göra med natur materialet som vi plockar in och erbjuder. 

 

Barnkonventionen 

Trygghetsvandring 

Utvecklingssamtal 5 åringar 

Teater för 4-5 åringar ”tisdagskossan” 

 

Januari - Februari: Normer och värden. Inflytande och medbestämmande.

 

Samiska nationaldag 

Värdegrundsarbete

Utvecklingssamtal

 

Mars - April: Matematik. Naturvetenskap, IKT och teknik.

 

Utvecklingssamtal

Påskfirande 

Jämtlandsnationaldag 

Temavecka 

 

 

Maj - Juni: Miljö och hållbar utveckling. Hälsa och välbefinnande.

 

Avslutningssamtal 5-åringar

Överlämning till förskoleklass

Avslutning förskola samt avslutning för 5-åringar

Midsomamrfirande 

Förskolansdag 

Skräpplockardag. 

Hälsovecka.

Sveriges nationaldag 

 

 

Juli - Augusti: Lek och rörelse.

 

Sommarförskola. Flera förskolor slår ihop. 

Inskolningar

Vi välkomnar nya och gamla barn med familjer. Dokumentation kommer att ske via lärloggar på unikum. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18