👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning 2 ht-21 Skogen

Skapad 2021-10-01 13:20 i 185311 Förskolan Ejdern Stockholm Farsta
Förskola
Under terminen kommer vi besöka och utforska skogen/ Naturen. Vi har som mål att barnen få lära känna vår natur genom att utforska den och genom lek. Att lära sig om växter och djur och naturen genom alla årstider.

Innehåll

Projektfråga:

Vad kan vi hitta i skogen?

VAD:
Att barnen på ett roligt sätt ska få möjlighet att lära sig om naturen som finns i deras närhet och hur viktig människans roll är i förhållande till naturen.
 
VARFÖR? (Syfte)
Att väcka barnens nyfikenhet för vår natur, växter, djurliv genom att utforska den i vårat närområde och även att delta i fysiska aktiviteter genom att vistas i olika naturmiljöer.
Att alla barn ska känna sig trygga med att vara i skogen. Det är även lätt att få in alla andra områden som finns i läroplanen; språk, rörelse, matematik, skapande osv.
 
HUR? (Metod)
Samtal tillsammans med barnen
Skapande vi ritar, målar arbetar med lera och material från skogen samt mycket annat
Böcker/ film vi läser och letar efter olika böcker och filmer om naturen
Dokumentation vi arbetar med pedagogisk dokumentation som vi tillsammans med barnen och kollegor reflekterar kring
Vi arbetar i mindre grupper för att ge alla barnen förutsättningar för att delta i undervisningen.
Vi undersöker vad barnen är intresserade av och vad vi kan ta med oss ifrån skogen. Vi upplever naturen med alla våra sinnen.
 
 • Tillsammans med barnen utför olika aktiviteter och är närvarande. (när granskare).
 • Vi stödjer barnen, komma till hjälp och förbereder olika aktiviteter. ( rekvisitör).
 • Vi är aktivt närvarande i leken och olika aktiviteter. ( medforskare).
 • Vi utmanar och visar intresse för olika idéer och material som vi introducerar. ( ledare).

Vi pedagoger använder oss utav TAKK (tecken som stöd) och Ipads, där barnen för möjlighet i att utveckla deras kommunikativa förmågor.

Föräldrarnas delaktighet:

Föräldrarna kan vara delaktiga genom planering och lärlogg i Planering och Bedömning/Skolplattformen, där de kan följa vårt projekt och genom dagliga samtal vid lämning och hämtning får föräldrarna löpande information angående barnens dag.

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi utvecklar dokumentationen av barns lärprocesser inom olika ämnen så att det kan bli underlag för diskussioner och reflektioner med barnen och i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18