👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stort, smått och enheter

Skapad 2021-10-01 14:11 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här avsnittet ska vi titta närmare på hur multiplikation och division fungerar, närmare bestämt vad som händer när man multiplicerar respektive dividerar med stora eller små tal. Vi får också testa hur detta kan användas praktiskt genom att titta närmare på våra vanligaste enheter.

Innehåll

Om du är sjuk eller missar en lektion kan du titta på följande klipp:

Kap 2.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000: https://www.youtube.com/watch?v=BSG3NZzdBHQ

Kap 2.2 Multiplikation med stora och små tal: https://www.youtube.com/watch?v=2hF8b_yhMTw

Kap 2.3 Division med stora tal: https://www.youtube.com/watch?v=lyH51mFs5ic

Kap 2.4 Division med små tal: https://www.youtube.com/watch?v=IV67a2u61Ps

Kap. 2.5 Enheter för vikt: https://www.youtube.com/watch?v=l-5_TMeLKeg

Kap 2.6 Enheter för volym: https://www.youtube.com/watch?v=lWim32xqE1s

Tid:

Preliminär veckoplanering för 7a i matematik ht-21

Planeringen är preliminär och kommer sannolikt att ändras beroende på att vi vill lägga mer eller mindre tid på vissa moment än planerat eller att det blir schemabrytande aktiviteter. Jag ska försöka uppdatera den efterhand.

 

Hänvisningarna till boken är för att du ska kunna:

 • se vad och var du kan ta igen om du till exempel missat en lektion

 • förbereda dig för kommande lektion

 • hjälpa dig att “hålla takten”, så att du inte halkar efter. 

 

V.

Vad vi gör under veckan

Läxa till måndag

Göra klart och kunna minst två nivåer i respektive delkapitel som vi arbetat med veckan innan.

40

Multiplikation och division med 10, 100, 1000 samt multiplikation med stora och små tal.

kap 2.1-2.2

 

41

Division med stora tal samt Taluppfattning och huvudräkning

kap 2.3

kap 2.1-2.2

42

Division med små tal och enheter för vikt

kap 2.4-2.5

kap 2.3

43

Enheter för volym

kap 2.6

Blandade uppgifter s. 93-94

Diagnos 2

kap 2.4-2.5

44

Höstlov

Höstlov

45

Träna mera s. 96-98. Tema och problemlösning

kap 2.6 samt blandade uppgifter s. 93-9

Börja träna till provet.

46

Prov kap 2

på tisdag


Intro längd, tid och samband kap 3

Prov kap 2Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper:

 • Genom en resonemangsuppgift
 • Genom ett slutprov

Begrepp:

Multiplikation, division, vikt, volym,förlänga, förkorta, prefix, 1 ton, 1 kilogram, 1 hektogram, 1gram, 1 liter, 1deciliter, 1 centiliter och 1 milliliter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Stort, smått och enheter

Det här har jag räknat :)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Kap 2.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Kap 2.2 Multiplikation med stora och små tal
Kap 2.3 Division med stora tal
Kap 2.4 Division med små tal
Kap 2.5 Enheter för vikt
Kap2.6 Enheter för volym

Resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Mystiska tal, jag har löst:
uppgift 1 och 2
uppgift 3
uppgift 4
uppgift 5