👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - noveller år 4

Skapad 2021-10-01 14:36 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Författaren Mikael Wiander besöker klassen för att inspirera till novellskrivande. Under hösten arbetar vi med temat magi/övernaturlighet genom att till exempel högläsa och samtala, titta på film och samtala och ge tips på boktitlar. Vi avslutar med att skriva en egen novell.

Uppgifter

 • Egen fantasyberättelse

 • Egen fantasyberättelse

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Berättande text - Noveller år 4

Jag...

--->
--->
--->
--->
Innehåll
är ännu inte säker på att skriva en berättelse så att andra förstår vad jag menar.
skriver en berättelse så att andra med lite hjälp förstår det mesta.
skriver en berättelse så att andra förstår det mesta.
skriver en berättelse så att andra förstår.
Ordval
använder några enkla/vardagliga ord i min berättelse.
använder flera enkla/vardagliga ord som jag varierar i min berättelse.
använder flera enkla/vardagliga ord som jag varierar och även lite svårare ord på några ställen.
använder varierande ord i min text som gör att min text blir mer intressant att läsa.
Målande språk
beskriver substantiv med enkla adjektiv på några ställen.
beskriver substantiv och verb med enkla adjektiv och adverb på många ställen.
beskriver substantiv och verb med varierande adjektiv och adverb samt använder även liknelser.
beskriver substantiv och verb med varierande adjektiv och adverb samt använder även liknelser och gestaltande uttryck.
Bokomslag
har en rubrik och en enkel bild, men den stämmer inte överens med innehållet.
har en rubrik och en enkel bild som passar innehållet.
har en genomtänkt rubrik och en bild som passar innehållet.
har en genomtänkt rubrik och en genomtänkt bild som passar innehållet mycket bra.

Sv SvA
Grundläggande grammatik

Jag...

--->
--->
--->
--->
Styckeindelning
styckeindelar ännu inte min text.
styckeindelar min text på vissa ställen men känner mig osäker.
styckeindelar min text vid en ny tid, en ny plats och/eller en ny händelse, men har missat vid någon/några ställen.
styckeindelar min text vid en ny tid, en ny plats och/eller en ny händelse.
Stavning
Exempel: sj/tj-ljuden, ng-ljudet, j-ljudet, dubbelteckning
känner mig osäker på flera stavningsljud.
känner mig osäker på något stavningsljud.
känner mig ganska säker på stavningsljuden men stavar fel lite då och då.
känner mig helt säker på stavningsljuden och stavar nästan aldrig fel.
Skiljetecken
punkt, frågetecken, utropstecken
använder nästan aldrig skiljetecken i min text.
använder skiljetecken i min text men glömmer på flera ställen och/eller använder fel skiljetecken.
använder i skiljetecken i min text som nästan alltid blir rätt.
använder skiljetecken i min text på rätt sätt.
Stor bokstav
använder nästan aldrig stor bokstav i min text.
använder ibland stor bokstav i början av mina meningar och/eller vid namn.
använder alltid stor bokstav i början av mina meningar och oftast vid namn.
använder alltid stor bokstav i början av mina meningar och vid namn.
Skiljetecken
kommatecken
använder inte kommatecken i min text.
använder kommatecken vid upprepning.
använder kommatecken vid upprepning och bindeord.
använder kommatecken vid upprepning, bindeord och indragen sats.
Meningsbyggnad
ordföljd
skriver ord som inte bildar en hel mening.
skriver korta, enkla meningar med rätt ordföljd.
skriver längre meningar och har nästan alltid rätt ordföljd.
skriver både korta och långa meningar med rätt ordföljd.