👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext år 7

Skapad 2021-10-01 15:09 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Faktatext om djur

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi arbetar med studieteknik, faktasökning och källkritik samt att skriva sakprosa.

 

Så här ska vi arbeta

Välj ett djur att skriva om

Faktasökning

Strukturera fakta i tankekarta

Skriva faktatext

Skriva källförteckning

Resonera om dina källor

 

Det här ska bedömas

Din faktatext med genretypiska drag

Din källdiskussion (skriftlig)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Faktatext

Faktatext

Behöver förbättras
E
C
A
Sammanfattning
Du kan göra enkla sammanfattningar av en text. Du kan beskriva på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av en text. Du kan beskriva på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av en text. Du kan beskriva på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Språk
Du kan skriva en faktatext med ord som hör till ämnet du skriver om.
Du kan skriva en faktatext med relevanta ord som hör till ämnet du skriver om.
Du kan skriva en faktatext med relevanta ord som hör till ämnet du skriver om. Orden fördjupar och breddar textens innehåll.
Du använder bindeord på ett enkelt sätt.
Du använder bindeord på ett bra sätt.
Du använder bindeord på ett mycket bra sätt.
Du använder skrivregler på ett enkelt sätt.
Du använder skrivregler på ett bra sätt.
Du använder skrivregler på ett mycket bra sätt.
Källkritik
Du kan söka efter information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka efter information från flera källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka efter information från många olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Att referera till olika källor
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat på ett ganska bra sätt och har en källförteckning i texten.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat på ett ganska bra sätt och refererar till olika källor i texten.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat på ett mycket bra sätt och refererar till olika källor i texten på ett passande sätt.