👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fä Revolutionernas tid

Skapad 2021-10-01 15:15 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Historia
Varför bröt de amerikanska och franska revolutionerna ut? Vad var det med 1700-talets idéer som orsakade dem och vad ledde de vidare till? På vilka sätt berör de oss idag?

Innehåll

Konkreta mål för arbetsområdet

När vi gjort klart det här arbetsområdet kommer du kunna

 • förklara 1700-talets viktigaste idéströmningar och ge exempel på hur de påverkar den tid vi lever i nu
 • förklara varför de amerikanska och franska revolutionerna bröt ut och vad de ledde vidare till

Undervisning - arbetssätt

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringar som visar hur du ska ta dig an texter och uppgifter. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetar med i helklass och grupper. 

 

Elevinflytande 

Det är viktigt för oss lärare vad du tycker om undervisningen, efter vissa lektioner kommer du därför att få ge feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär).

Bedömning

Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen och du kan få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel som t ex talsyntes, tal till text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut träningsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. Bedömning kan ske genom prov (resonerande/kunskaps- och begreppstester), inlämningsuppgifter, diskussioner. En allsidig bedömning görs genom ett brett och varierat underlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Fä Revolutionernas tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har ännu inte uppnått nivån för kunskapskravet.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett grundläggande/enkelt sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett utvecklat sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett mycket väl utvecklat sätt.
3
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven har ännu inte uppnått nivån för kunskapskravet.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett grundläggande/enkelt sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett utvecklat sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett mycket väl utvecklat sätt.
4
Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven har ännu inte uppnått nivån för kunskapskravet.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett grundläggande/enkelt sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett utvecklat sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett mycket väl utvecklat sätt.
5
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven har ännu inte uppnått nivån för kunskapskravet.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett grundläggande/enkelt sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett utvecklat sätt.
Eleven har uppnått nivån för kunskapskravet på ett mycket väl utvecklat sätt.