👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Muntliga röda tråden genom hela läsåret.

Skapad 2021-10-01 18:43 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi ska parat muntligt under alla lektioner ,där vi tränar att våga prata inför varandra. Vi ska ha olika muntliga övningar där vi läser från boken olika dialoger och vi kommer lyssna på olika ljudklipp.

Innehåll

Demokrati i skolan - Lärtorget

Eleverna arbetar mot följande delmål:

 • kunna förstå tyska ord med stora likheter med sina svenska motsvarigheter
 • veta i vilka länder tyska talas samt känna till deras flaggor
 • kunna presentera sig och berätta lite om sig själv och sin familj
 • kunna ställa och besvara enkla frågor
 • kunna räkna till 100
 • kunna klockan
 • kunna alfabetet
 • kunna olika färger och mönster
 • kunna namnen på veckodagar, månader och årstider
 • kunna olika aktiviteter och intressen
 • kunna några djur, kroppsdelar och kläder
 • kunna beskriva vädret
 • känna till lite om högtider som jul och påsk
 • kunna läsa och förstå enkla texter
 • kunna lyssna och förstå enkla samtal
 • kunna använda en del verbformer i presens

Redovisningsformer:

För att visa vad man kan ska man:

 • arbeta aktivt på lektionerna
 • delta i muntliga aktiviteter
 • genomföra muntliga och skriftliga läxförhör
 • visa att man förstår det man hör och läser
 • redovisa ord-/fraskunskap och språkriktighet på mindre test

Matriser

M2
Tyska: Presentation, aktiviteter och grundvokabulär

DELMÅL: du kan...

ej nått delmålet än
till viss del
bra
mycket bra
förstå ord som är lika i de två språken
ställa frågor
presentera dig
tala om hur du mår
siffror
klockan
alfabetet
olika färger och mönster och typiska ord för varje färg
veckodagar, månader och årstider
aktiviteter och intressen
ord för familj och släktingar
några länder och deras flaggor (tysktalande och grannländer)
djur
kläder
väder
kroppsdelar
ord kring högtider som jul och påsk
böja verb i ich/du/er/sie -form
stava ord på tyska

LÄSFÖRSTÅELSE

ej nått delmålet än
till viss del
bra
mycket bra
du kan läsa och förstå enkla texter

HÖRFÖRSTÅELSE

ej nått delmålet än
till viss del
bra
mycket bra
du kan lyssna på och förstå enkla samtal

MUNTLIG FÄRDIGHET

ej nått delmålet än
till viss del
bra
mycket bra
du behärskar uttalet