👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Wir gehen einkaufen!

Skapad 2021-10-01 19:42 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Nu ska vi ha kul! Vi ska gå och handla kläder i Tyskland . Vi ska nu börja vårt nästa arbetsområde och det kommer att handla om olika kläddes plagg. Vi ska träna på olika saker som ex hur pratar man om kläder? Fraser för att handla kläder och beskriva hur man vill ha det eller vad man söker. Vi kommer träna med grammatiken hur man formar meningar på tyska och vi ska lära känna olika tyska designer.

Innehåll

Mål

1.Kunna prata om kläder samt säga vad du tycker om dem 

2.Kunna prata om hur mycket det kostar

3.Kunna berätta vad du brukar ha på dig samt vad du skulle vilja ha 

4.Kunna siffror 0-100

5.Känna till några personliga pronomen i ackusativ (ihn/sie/es) 

6.Känna till hur du kan förbättra ditt språk

7.Känna till hur man uttalar -sch, -ich/-ig och -ch

 

 

Vad ska du kunna?

 

 • Lämna in din text om din reseväska ,den är borta och du måste skriva vad som fanns i den.
 • Bygga meningar grammatiskt korrekt
 • Redovisa muntligt med din inköpslista ,vad du ska handla .
 • Bygga meningar grammatiskt korrekt
 • Kommunicera slagkraftigt med din inköpslista.

Vilka förmågor ska eleven träna?

 • Formulera sig i muntliga framställningar
 • Förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelse

Vad ska eleven få undervisning om?

 • Bygga meningar i futurum
 • Meningsbyggnad
 • Allmän information om Tyska handels kulturen inom kläder och design.
 • Träna uttal

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språk används
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter

 

 

Hur ska eleven lära? Vi ska arbeta med arbetsmaterialet som heter Genau, den innehåller en textbok och en arbetsbok.

Vi har även ljudfiler som är kopplade till boken och vi har även hörövningar som är kopplade till olika övningar.

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

 • Eleven har fått valfria händer att presentera olika klädes plagg med sin presentation och inlämningsuppgift.

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Grammatisk korrekthet
 • Innehåll av texten ska uppfylla matrisen och ge en tydlig helhet av grammatisk uppbyggnad av meningar.
 • Innehåll av din muntliga framställning ska uppfylla matrisen och ge en tydlig inköpslista.

 

Matriser

M2
Wir gehen einkaufen!

Rubrik 1

Nivå 1 Inte godkänt
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig kommunikation
När du skriver formulerar du dig otydligt och lite begripligt med fraser och meningar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du visar att du kan använda dig av grammatisk böjningar i meningar.
När du skriver kan du formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Du visar att du kan använda dig av grammatiska böjningar och kan väva in det i dina egna meningar.
Grammatisk struktur
Du formulerar dig lite och dina grammatiska strukturer är lite begripliga.
Du formulerar dig ibland tydligt och dina grammatiska strukturer är ibland begripliga
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt vid fraser .
Språkriktigheten och är mycket säker.
Muntlig framställning
Du formulerar dig lite, men enkelt med en vis del av angivna meningar.
Du formulerar dig enkelt efter angivna meningar
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställningar.