👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått och materia

Skapad 2021-10-01 19:36 i Ede skola Hudiksvall
Grundskola 7 Fysik
Vi alla är uppbyggda av materia. Men vad är materia och vad menar man att man är uppbyggd av detta? Och hur?

Innehåll

 

Mål till dig som elevslut

När du har arbetat med avsnitt ska du 

 • första vad som menas med volym och massa
 • känna till våra vanligaste enheter
 • känna till några vanliga prefix och vad de betyder
 • luftens innehåll
 • känna till begreppet materia
 • veta hur atomen är uppbyggd
 • veta vad ett grundämne är
 • veta att alla ämnen består av atomer
 • veta att atomer kan bilda molekyler
 • veta att olika slags atomer bildar kemiska föreningar
 • känna till begreppet densitet.

 

Fakta omkring dessa områden kommer att finnas i Läromedlet Titano Fysik samt kompletterande stenciler.

Bedömning av dina kunskaper görs genom hur du:

- använder dig av fysikens begrepp och förklaringsmodeller

- planerar, genomför och dokumenterar undersökningar

- de skriftliga prov som genomförs efter att avsnittet avslutats.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9