👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Alex Dogboy"

Skapad 2021-10-02 19:58 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under cirka några veckors tid läsa en gemensam bok skriven av författaren Monica Zak. Denna kommer du att få diskutera i grupp och helklass samt arbeta med enskilda uppgifter till. Vi avslutar med att ni skriver en enskild sammanfattning enligt separat instruktion. Ni kommer också att få frågor kring viktiga personer och händelser efter vi läst boken klart.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se gröna punkter nedan

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskrav (blå) nedan

Hur?

 

Undervisning och arbetsformer

Högläsning av boken under lektionstid.

Olika skrivuppgifter som lämnas in efter boken är klar. Dessa uppgifter finns på Classroom.

Sammanfattning som lämnas in för bedömning.

Frågor om boken, viktiga personer i boken samt betydelsefulla händelser efter att vi läst klart boken, ni kommer då att kunna använda era anteckningar ni gjort under läsningens gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9