👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns utveckling 1-12 år

Skapad 2021-10-03 15:31 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete Pedagogik
I det här området får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring det som händer i barnets utveckling inom olika områden, i olika åldrar.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Yrkesbegreppen fysisk/motorisk utveckling, social/emotionell utveckling och kognitiv/intellektuell utveckling.
Barns utveckling i åldrarna 1-12 år.

Varför?

Möta, stödja och assistera barn i olika sammanhang. Av det skälet behöver du veta vad som kan förväntas från barn och vilken utvecklingsnivå de befinner sig i.

Hur?

Genomgångar

Film

Diskussioner

Enskilt arbete

Grupparbete

 

Bedömning?

Inlämningsuppgift

Skriftlig/muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
    Ped  A
  • Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
    Ped  C
  • Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
    Ped  E