👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, algoritmer, kap.3, Favoritmatematik 2A

Skapad 2021-10-03 15:27 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vi räknar addition och subtraktion med uppställning (algoritmer), inom talområdet 0-100

Innehåll

Centralt innehåll

 • addition och subtraktion med uppställning inom talområdet 0-100
 • minnessiffra vid addition
 • att växla vid subtraktion
 • att använda räknehäfte (Mera favoritmatematik 2A)

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • Addition - addera - term - summa
 • Subtraktion - subtrahera - term - differens
 • Ental, tiotal
 • Algoritm - uppställning
 • Minnessiffra
 • Växling 

Konkretisering av mål

Du ska: 

 • kunna räkna addition med uppställning utan minnessiffra.
 • kunna skriva ut talsorterna under varandra, ental, tiotal och hundratal.
 • förstå att uträkningen börjar med entalen.
 • kunna använda dig av minnessiffra vid uppställning av additionstal.
 • förstå varför du behöver göra ett vågrätt streck under talen du ska räkna ut i en uppställning.
 • kunna räkna subtraktion med uppställning utan växling.
 • kunna räkna uppställning i subtraktion och växla från tiotalen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån...

 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • hur du arbetar med dina uppgifter.
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken.
 • en skriftlig diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3