👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi rymmer till rymden

Skapad 2021-10-03 15:01 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 4 Biologi Fysik Teknik Kemi
Vi kommer att arbeta med materialet "Vi rymmer till rymden" från Rymdstyrelsen. Genom denna bok lär vi oss vad fysik, kemi, biologi och teknik är och hur de ständigt finns runt omkring oss och påverkar oss i vår vardag.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Använda och förstå olika begrepp inom fysik, kemi, biologi och teknik.
 • Visa att du har kunskaper om vattnets kretslopp och dess egenskaper.
 • Genomföra laborationer.
 • Skriva labbrapporter.
 • Undervisningen i fysik, kemi, biologi och teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika sammanhang och väcka nyfikenhet på och intresse för att undersöka allt som finns runt omkring oss.
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild.
 •   

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.

 • En kortare skrivuppgift i slutet av arbetsområdet.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel  rening av vatten och luft. 
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar och diskussioner.

 • Vi kommer att ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet.

 • Vi kommer att titta på filmer och läsa "Vi rymmer till rymden" tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6