👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstad ht-21 åk 1 Matematik

Skapad 2021-10-03 16:17 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
Under hösten kommer du att arbeta med talen 0-10. Du kommer bland annat att se talen som antal, med siffror, plats på tallinje, i förhållande till andra tal och som ordningstal. Du kommer att arbeta med addition, subtraktion och likhetstecknet i området 0-10. Du kommer också att lära dig om diagram samt olika matematiska begrepp samt öva dig att förklara dina tankar och lyssna på kompisar och försöka förstå hur de tänker.

Innehåll

    Mål:

 • Du ramsräknar upp till 50 och räknar antal 0-10.
 • Du skriver siffrorna.
 •  
 • Du delar upp tal 0-10. 
 • Du förstår likhetstecknets betydelse.
 •  
 • Du räknar addition i talområdet 0 - 10 med hjälp av konkret material och tallinje och förklarar dina tankar.
 • Du räknar subtraktion i talområdet 0 - 10 med hjälp av konkret material och tallinje och förklarar dina tankar.
 •  
 • Du ritar och berättar en räknehändelse i addition.
 • Du ritar och berättar en räknehändelse i subtraktion.
 •  
 • Du förstår och använder begreppen före och efter samt fler än, färre än och lika många.
 • Du avläser och fyller i enkla stapeldiagram.

 

    Bedömning

 • Sker med hjälp av skolverkets bedömningsstöd samt
 • att du är aktiv på lektioner och utför samt berättar och förklarar om ditt arbete i ovanstående områden.

 

 

    Undervisning

       Vi använder oss av genomgångar, gruppövningar, parövningar, film, laborationer/undersökningar,

       samtal, bild, konkret material, talrader, tallinjer, rörelse och lek.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3