👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2/EN Engelska

Skapad 2021-10-03 15:51 i Almunge skola Uppsala
Engelska
Grundskola 3 Engelska
Det engelska språket finns i vår vardag och används ofta i bland annat utbildning och ekonomi. Att kunna engelska ökar individens möjlighet att kunna delta i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Mål

 • Kunna läsa och skriva enklare ord och meningar
 • Föra kortfattade samtal i mindre grupp
 • Titta på kortare videoklipp och förstå innehållet
 • Lyssna på berättelser och sagor 
 • Utföra olika språklekar
 • Spela språkrelaterade spel

Hur når vi målen?

 • Förmågan att lyssna och förstå talad engelska övas genom samtalsövningar
 • Undervisning i samband med videoserien "Pick a Colour"
 • Övningar från Text- och Grundbok i Champ 3 serien ämnad åt årskurs 3
 • Vi övar språket på ett lekfullt sätt genom språklekar och spel som övar ordförråd (t.ex. Memory på engelska)

Det som bedöms

 • hur eleven förstår talad engelska
 • hur eleven läser enklare ord och fraser
 • hur eleven skriver enklare ord och fraser
 • hur eleven uttalar enklare ord och fraser
 • elevens förmåga att förstå enkla instruktioner och beskrivningar

Koppling till Lgr 11 och det centrala innehållet

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Intressen, personer och platser.

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Enkla instruktioner och beskrivningar.

 • Olika former av enkla samtal och dialoger.

 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.

 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.

 • Enkla beskrivningar och meddelanden.

 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

Matriser

En
Engelska år 3

På väg mot målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt, t ex hälsningsfraser, cat, sit down, My name is...
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla och korta instruktioner, samtal och berättelser.
Tala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Kan använda enkla inövade ord och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t. ex. - My name is… .
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap, t. ex var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Samtala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. - What is this? Cat. - What is your name? Tom.
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t. ex. - What is your name? - My name is Tom.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t. ex. - My name is Tom. What is your name?
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer.
Läsa
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Behöver stöd att läsa och uttala enkla ord kopplade till bilder, t. ex. boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord kopplade till bilder, t. ex. boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd.
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar inom kända ämnesområden och situationer, t. ex. The cat is brown.
Skriva
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända, enkla meningar kopplade till bilder, t ex It is a cat.
Kan skriva mycket enkla texter med hjälp av kända ord och enkla meningar, t. ex. My name is Tom. I am 9 years old.
Reflektera
Samtala och resonera kring t. ex. vardagsliv och levnadssätt i andra engelsktalande länder, samt jämför med egna erfarenheter.
Du deltar i diskussioner om nyttan med att kunna engelska.
Du känner till några länder där engelska är officiellt språk.
Du känner till några traditioner i engelsktalande länder.
Du deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Du gör enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/ upplevt.