👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oceanien- bedömning engelska

Skapad 2021-10-03 16:00 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 Engelska
Grupparbete so/en

Matriser

En
Oceanien

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
BERÄTTAR
det viktigaste av innehållet med hjälp av manus
det mesta av innehållet med lite hjälp av manus
det mesta av innehållet med hjälp av stödord
BERÄTTAR
med enkla ord som t ex people om befolkning
med enkla ord samt mer precisa ord om t ex inhabitants om befolkning
med större ordförråd t ex att jag använder fler precisa och olika ord t ex inhabitants och population
TALAR
så sammanhängande att det blir förståeligt
med en inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
med en intresseväckande inledning, genomtänkt avslutning och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
TALAR
ganska starkt, tydligt och långsamt största delen av redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet
VISAR BILDER
visar någon bild som passar till mitt ämne
använder medvetet bilder som passar till mitt ämne och tar med det i berättandet
använder medvetet bilder som passar till mitt ämne och tar med det i berättandet på ett intresseväckande sätt