👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a Kapitel 1

Skapad 2021-10-03 16:00 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Matematik
Kapitlet är en repetition av grundskolans huvuddelar i matematik. Bla de fyra räknesätten, negativa tal, bråk, procent, potenser och prefix.

Innehåll

Bokens första kapitel innehåller repetition av grundläggande matematiska begrepp och metoder inom området aritmetik.

Aritmetik kallas ibland ”läran om talen”. Ordet kommer från grekiskans arithmos och betyder just tal.

En rubrik i det centrala innehållet i kursen Matematik 1a är ”Matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv”.

Kapitlet har en direkt koppling till detta område.

 

Uppgifter

 • Planering kapitel 1. TAL OCH BERÄKNINGAR - GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER. V 134 - 143

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  Mat
 •  Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik. 
  Mat
 • Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera matematiska modeller.
  Mat
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
  Mat
 • Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling
  Mat