👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i andra länder

Skapad 2021-10-03 16:15 i Vretaskolan Östhammar
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Arbete med värdegrund och barns rättigheter i åk 1.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. De ska utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Centralt innehåll

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN’s konvention om barnets rättigheter.

Kunskapskrav åk 3

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv. Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Innehåll och aktiviteter

1.      Barn i andra länder (lärandemål 1):

·         Högläsning: Äta gräs

·         Titta på Hälsning från Afrika, prata om lika/olika

·         Titta på bilder och jämför med våra egna sovplatser

·         Arbetsuppgift: jämföra sovplatser

2.      Jag har rättigheter (lärandemål 2-4):

·         Högläsning: Alla barns rätt 

·         Titta på Barnkonventionen – om barns rättigheter 

·         Arbetsblad: måla FN-flaggan och skriv meningar

·         Spela memory (artiklar)

3.      Lika och olika (lärandemål 2-4):

·         Högläsning: Den dag du börjar

·         Titta på foton (ugglor och apor), prata om lika/olika

·         Titta på Värsta bästa vänner – kan killar ha tyllkjol?

·         Arbetsblad: glad/ledsen

4.      På upptäcktsfärd (lärandemål 2-4):

·         Högläsning: Pojken och havet

·         Titta på Hjälpmedel för alla 

·         Göra: samarbetsbana med ögonbindel

·         Samtala om funktionsnedsättningar

·         Titta på Utan hjälpmedel blir det stopp i livet 

·         Sinnesdag med grundsärskolan

Lärandemål

1     Samtala om människors levnadsvillkor och allas lika värde.

2.      Känna igen symbolen för Förenta Nationerna (FN).

3.      Vad FN har skrivit om (Vilka rättigheter alla människor på jorden har).

4.      Vad de regler som FN har bestämt om barns rättigheter heter (Barnkonventionen), samt kunna berätta om någon regel.