👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk

Skapad 2021-10-03 16:34 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig att läsa och skriva bråk och kunna storleksordna bråk.

Innehåll

Innehåll

Tidsperiod

 •  v 33 - 37

Förmågor

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 • Övergripande mål och riktlinjer

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Vad ska jag lära mig? 

Konkreta mål 

Du ska kunna:

 • kunna läsa och skriva bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på ett hel
 • kunna storleksordna bråk

Begrepp du ska kunna:

hel, sjättedel, halv, åttondel, tredjedel, tiondel, fjärdedel, tiondel, fjärdedel, största bråk, femtedel, minsta bråk

 • Hur ska jag visa det? 

     Formativ

 • Under arbetsområdets gång kommer jag att bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan samt bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat.

     Summativ

 • Kunskapskontroll i form av diagnos.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar där vi pratar om matematik och tränar matematiska begrepp.
 • Mattekluringar
 • Arbeta individuellt samt i par/grupp.
 • Arbeta med läromedlet "Matteborgen".
 • Göra praktiska övningar och mattelekar.
 • Färdighetsträna på elevspel.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Bråk åk 5 (4B bok)

Bråk åk 5

Du behöver träna mer
Du visar förståelse
Du visar god förståelse
Du kan läsa och skriva bråk
Du kan avläsa bilder av bråk
Du vet hur många delar det går på en hel
Du kan storleksordna bråk

Ma
Bråk åk 5, (4B bok) lgr11

Bråk åk 5, lgr11

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.