👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstad åk 1 Svenska 21/22

Skapad 2021-10-03 17:09 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Under året är du med på bokstavsgenomgångar. Vi går igenom bokstävernas ljud och form för att du ska kunna utveckla din förmåga i att läsa och skriva. Du lyssnar till högläsning och utvecklar också din förmåga i att tala, lyssna och samtala. Vi samtalar om vad texter handlar om för att förstå samt för att kunna återberätta så att andra förstår.

Innehåll

     Mål

       Du ska i arbetsområdet läsa:

 • kunna flertalet bokstävers namn och ljud.
 • kunna känna igen ordbilder på vanliga ord när du läser.
 • kunna ljuda ihop bokstäver till ord.
 • kunna läsa meningar i enkel text och återberätta något av det du läst.
 • kunna lyssna på någon som läser och samtala om det lästa samt jämföra med ditt eget liv.

       Du ska i arbetsområdet skriva:

 • kunna använda små eller stora bokstäver när du skriver för hand och på iPad.
 • koppla ihop i stort sett alla bokstavsljud i ord med bokstäver.
 • kunna skriva enkla meningar. (Stor bokstav och punkt behövs ej)

       Du ska i arbetsområdet tala, lyssna och samtala:

 • kunna berätta i grupp och lyssna på andra.
 • kunna återberätta en egenupplevd händelse eller saga så att andra förstår vad du menar.
 • kunna beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar.
 • ge och ta enklare instruktioner

    

     Bedömning

 • sker med hjälp av skolverkets bedömningsstöd samt
 • genom samtal och uppgifter på lektioner. 

 

     Undervisning

        Vi tränar genom bokstavsgenomgångar, gemensam ljudning med bildstöd, film, bild, sång, gemensam            skrift med talsyntes på storbild, skrivplattor för bokstavsformande, högläsning, samtal, läs- och                      skrivläxa, visuellt stöd av alfabetet, skrift av faktatexter om djur och personliga texter, arbetsbok,                    spel och övningar på iPad. Vi tränar i storgrupp, i par och enskilt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3