👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2021-10-03 17:08 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 1 Teknik
Vi undersöker föremål runt omkring oss för att ta reda på om de är teknik eller inte. Vi tittar på hur de ser ut, vilka material de är tillverkade av, varför de finns och hur de kan förbättras.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga:

 • om vad teknik är och vad det betyder för oss människor
 • att hitta tekniska lösningar i vår vardag, hur de fungerar och hur de kan förbättras.

Bedömning - vad och hur

 • Deltar aktivt på lektionerna.
 • Ger exempel på tekniska lösningar i vardagen.
 • Beskriver hur de tekniska lösningarna fungerar och hur man använder dem.
 • Ger förslag på hur de tekniska lösningarna i vardagen kan förbättras och hur det har förändrats över tid.
 • Ger exempel på hur tekniken har härmat naturen.
 • Styr föremål med programmering.
 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att samtala och diskutera om vad teknik är.
 • Vi kommer arbeta med hur tekniken har förändrats.
 • Vi kommer titta på hur tekniken har härmat naturen.
 • Vi kommer att titta på olika föremåls utveckling.
 • Vi kommer arbeta med konstruktion.
 • Vi kommer arbeta med programmering.
 • Vi kommer arbeta med ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6