👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2021-10-03 17:07 i Okome skola Falkenberg
Kommer testa på olika former av idrott.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor inom idrotten genom att:

- Utföra olika övningar med god kontroll.

- Delta i olika övningar och följa regler och instruktioner.

- Uteaktiviteter och allemansrätten.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att du:

- aktivt deltar i olika övningar

- följer regler och instruktioner

- samarbetar och tar eget ansvar

- Känna till några av allemansrättens grunder

Undervisning och arbetsformer

- Röra sig allsidigt i olika lekar och aktiviteter

- Bollspel

- Samarbetslekar

- Rörelser till musik

- Redskap

- Allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6