👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstad F-1 NO Året runt och undersökningar 21/22

Skapad 2021-10-03 17:50 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I arbetsområdet får du lära dig om året och årstiderna samt vad som händer i naturen då. Vi kommer också att göra undersökningar om kraft och rörelse, balans och jämvikt samt vatten. Du får träna dig att ställa hypoteser, undersöka och dra slutsatser.

Innehåll

Mål

 • Du namnger månaderna och årstiderna.
 • Du ger exempel på kännetecken i naturen, ex blommor, träd, svampar, bär, vatten, väder.
 • Du berättar om hur några djur lever under olika årstider.
 • Du känner till två egenskaper hos vatten (fast och flytande)
 • Du känner till begreppen tyngdkraft och friktion och samtalar om vad som händer när vi undersöker.
 • Du känner till begreppen jämvikt och balans och samtalar om vad som händer när vi undersöker.

Bedömning

Sker under arbetets gång. Du deltar aktivt genom att prova att observera och samtala om årstiderna och berätta om förändringar.

Du deltar aktivt genom att prova att göra enkla undersökningar och samtala om resultat.

Undervisning

Film, observationer, samtal, undersökningar, bild, högläsning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3