👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2021-10-03 17:43 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Under terminen kommer vi att jobba med följande saker i svenska; 

a) Läsning av enklare texter enskilt och i grupp.

b) Jobba med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.

c) Muntliga diskussioner kring texterna vi läser.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
    Sv  4-6
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
    Sv  4-6