👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text år 4 Sv/SvA

Skapad 2021-10-03 18:40 i Björkbergsskolan Hudiksvall
ZickZack åk4, Beskrivande texter (faktatext om djur)
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Beskrivande texter - Fakta om djur Faktatexter som beskriver hur djur lever, hur de ser ut, var de finns, vad de äter, hur många ungar de får och så vidare kallas för beskrivande texter. Andra exempel kan vara en beskrivande faktatext om ett land eller upptäckter. Sådana texter hittar du i läroböcker, uppslagsböcker och på webbsidor.

Innehåll

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en beskrivande text (Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur man skriver en beskrivande text och delar in den i olika stycken (Steg 1)

• lära sig använda rätt tempus samt beskrivande ord och sätta ut kommatecken vid uppräkningar (Steg 2)

• tillsammans med klassen/gruppen beskriva hur ett djur ser ut och organisera en text om

djur i stycken (Steg 3)

• på egen hand kunna samla fakta, planera och skriva en beskrivande text om ett djur som de

själva har valt (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

Förförståelse/förkunskaper: Klassen/gruppen studerar svenska djur i böcker, på på

internet eller i verkligheten.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en beskrivande

text och hur den är indelad i stycken med olika innehåll.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i en beskrivande text, som verb

i presens, beskrivande verb, adjektiv och kommatering vid uppräkning.

Steg 3: Eleverna lyssnar på en text om hur lodjuret ser ut, skriver stödord och formulerar i

grupper en text. Därefter organiserar de fakta om vargen under olika rubriker. Läraren ger stöd i

smågrupper till de elever som behöver extra hjälp.

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en beskrivande text om ett valfritt djur

och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en beskrivande text

• kunna hålla sig till ämnet och ge information på ett fungerande sätt

• kunna skriva med en fungerande struktur, med innehållet uppdelat i stycken

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text

 

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans

bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.