👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jord - NTA

Skapad 2021-10-03 19:11 i Bruksskolan Tierp
Planeringen beskriver vårt arbete med NTA-temat Jord.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vi undersöker jord, vad den består av och vilken betydelse innehållet har för naturen och miljön.

Innehåll

Konkreta mål för eleven

Du ska veta:

 • Vad jord är
 • Hur man känner igen olika sorters jord
 • Hur växter och deras rötter växer i olika jord
 • Hur växter bryts ned med hjälp av maskar

Undervisning

Vi kommer att:
* utföra enkla observationer och experiment med jord.
* jämföra förutsägelser med resultat.
* identifiera sand, lera och humus.
* dokumentera bl.a genom att sammanfatta på tavlan, datorn, eller enskilt.

Bedömning

Visa att du kan göra en förutsägelse och jämföra  denna med ditt resultat.

Du ska kunna beskriva muntligt hur man komposterar på ett enkelt sätt.

Du ska kunna karaktärisera de tre olika jordarterna som ingår i temat.

här visar eleverna vad de har har lärt sig....

Genom att delta och vara aktiv i undersökningar, diskussioner och till viss del i dokumentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3