👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2021-10-03 19:31 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik
I 2:an arbetar vi vidare med grunderna inom matematiken. Du kommer att ges många tillfällen att resonera och använda konkret material. Du kommer arbeta enskilt, i par och tillsammans med alla dina kompisar.

Innehåll

Mål

När du slutar i 2:an ska du kunna:

Addition/subtraktion: 

Utforska och träna på att genomföra beräkningar i talområdet 0-100, med och utan tiotalsövergångar. 

Algoritmer(uppställningar) utan växlingar

Uppdelningar av tal

Miniräknare

 

Multiplikation/division: 

1, 2, 5 och 10:ans multiplikations tabeller

 

Taluppfattning/positionssystemet: 

Ramsräknar 0-1000 

Platsvärde och talens grannar inom talområdet 0-100 

Positionen 100-tal

 

Problemlösning: 

Producera och lösa räknesagor med addition eller subtraktion inom talområdet 0-100.

Rimlighet

 

Algebra: 

Begreppen och symbolerna < > (större än/mindre än), Likhetstecknet

Obekanta tal inom talområdet 0-20 

Upptäcka och fortsätta mönster 

Upptäcka och fortsätta talföljder med regelbunden skillnad

 

Bråk & procent: 

Begreppen hälften/dubbelt 

Begreppen udda/jämn 

Beräkna hälften/dubbelt av jämna tal inom talområdet 0-20

 

Statistik: 

Avläsa tallinjen inom talområdet 0-100 

Avläsa enklare diagram och tabeller

 

Geometri: 

Kunna formerna kvadrat rektangel, triangel, klot och cirkel 

Kunna mäta en sträcka 

Punkter, linjer, sträckor

Begreppet omkrets 

Beräkna omkrets på kvadrat, rektangel och triangel

Konstruktion av geometriska objekt

Symmetri  

 

Längd: 

Känna till m, dm och cm 

Utföra mätningar i m, dm och cm

 

Vikt: 

Känna till kg

 

Tid: 

Analog klocka

 

Samt enkel programmering

 

 

Så här ska vi arbeta:

Arbeta laborativt exempelvis genom spel, plockmaterial, pengar mm

Diskutera och resonera

Färdighetsträna i matteboken samt på kopieringsunderlag och digitalt

Bingel och skolplus (digitala läromedel)

Titta på filmer som är kopplade till vår mattebok samt ur-filmer

Vi arbetar enskilt, par, små grupper eller alla tillsammans

 

Bedömning

Du visar vad du kan genom att:

Delta i undervisningen

Följa skolans diagnosgång inklusive diagnosen kopplat till matteboken

 

 

 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3